Narodowa Strategia Spójności
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Unia Europejska

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Konferencja Dolny Śląsk: Woda a środowisko – doświadczenia, perspektywy”, która odbędzie się w dniach 10-11 lipca we Wrocławiu.

Konferencja adresowana jest w szczególności do władz samorządowych i lokalnych, projektantów, ekologów oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawy ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej.

Organizatorzy konferencji przygotowali dla Państwa spotkanie, którego celem jest utrzymanie i rozwój współpracy międzyregionalnej polegającej na wymianie doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wyznaczenie perspektyw na przyszłość przy zachowaniu zgodności przepisów Unii Europejskiej oraz wymogów środowiska naturalnego. Pragniemy, aby spotkanie stało się forum, podczas którego uczestnicy upowszechnią wiedzę na temat alternatywnych sposobów działania w zarządzaniu obszarami zagospodarowania przestrzennego i bezpieczeństwa powodziowego z uwzględnieniem wymogów środowiskowych.

Szeroki zakres poruszanych zagadnień umożliwi wymianę poglądów nie tylko pomiędzy przedstawicielami organów samorządowych, ale i reprezentantami nauki, organizacji ekologicznych i podmiotów działających w ramach sektora prywatnego. W trakcie obrad poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych, planowania przestrzennego oraz metod minimalizowania skutków powodzi.

Dyskusje dotyczyć będą także m.in. aspektów społecznych, prowadzenia negocjacji, edukacji od skutków klęsk żywiołowych. Jednym z ważnych tematów dyskusji będzie zagadnienie związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym na poziomie lokalnym i rolą samorządów lokalnych w zakresie ograniczania skutków powodzi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona.

W imieniu Organizatorów Joanna Gustowska

Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu